سایت گروه های درسی کتب


1
 

گروه های غیر درسی

 http://elementary.talif.sch.ir

  ارزش یابی، تحقیق و هماهنگی دوره ابتدایی

گروه های درسی

  آمادگی دفاعی

  پیش دبستان

  تاریخ

  تربیت بدنی

  تعلیم و تربیت دینی

  جغرافیا

  حرفه و فن

  رایانه

  روان شناسی

  ریاضی

  زبانهای خارجی (زبان انگلیسی، زبان فرانسه، زبان آلمانی)

  زبان و ادبیات فارسی

  زیست شناسی

  شیمــــــی

  عربی

  علوم اجتماعی

  علوم تجربی

  فلسفه و منطق

  فیزیک

  قرآن

  مطالعات اجتماعی

  هنر

/ 0 نظر / 34 بازدید