# راهبرد_های_آموزشگاه_بر_اساس_اولویت_تعیین_شده

راهبرد های آموزشگاه شهید نظری بر اساس اولویت تعیین شده

  ردیف عنوان استراتژی اولویت مجری 1 طرح تلاش افرین و تقویت بنیه علمی دانش آموزان از طریق ایجاد انگیزه و ارزشیابی تکمیلی 2 مدیر و معاون اموزشی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید