اسامی منتخبین شورا دانش آموزی سال 94-دبستان شهید نظری93

1 مهدی جهانی           72  عضواصلی 2 علی غلامی 62  عضواصلی 3 علی رضا مرادیان 61  عضواصلی 4 محمدرضا آرش 47  عضواصلی 4 نیما دارایی  47  عضواصلی 6 سهیل عزیزی 44  عضواصلی 7  علیرضا تقیان 41  عضواصلی 8 امیرحسین روشنی  39  عضواصلی 9 سبحان منتی  36  عضواصلی 10 علی شهبازی  35  عضوعلی البدل 11 سید علی رجبی  31  عضوعلی البدل

/ 0 نظر / 18 بازدید