قوانین ومقررات


  • سند چشم انداز 1404
  • نقشه جامع علمی کشور
  • برنامه پنجم توسعه کشور
  • سیاست های کلی مقام معظم رهبری در ایجاد تحول بنیادین
  • سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
  • برنامه درس ملی جمهوری اسلامی ایران
/ 0 نظر / 16 بازدید