سری دوم محتوی دوره تعالی

 

چرا مدیریت تعالی

دانلود ( حجم 8.29 مگا بایت)

مدل تعالی EFQM

دانلود ( حجم 2.53 مگا بایت)

خود ارزیابی در برنامه تعالی مدیریت مدرسه

دانلود ( حجم 2.58 مگا بایت)

طراحی مدل مناسب خودارزیابی تعالی سازمانی در آموزش و پرورش

دانلود ( حجم 303 کیلو بایت)

تفکر استراتژیک

دانلود ( حجم 1.09 مگا بایت)

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک

دانلود ( حجم 2.15 مگا بایت)

تمرینات تبدیل مشکل به مسئله

دانلود ( حجم 389 کیلو بایت)

کتاب مدیریت فرایند مدار در مدرسه

دانلود ( حجم 1.19 مگا بایت)

مدیریت فرایندمدار در مدرسه

دانلود ( حجم 1.30 مگا بایت)

مدیریت کیفیت جامع در آموزش و پرورش

دانلود ( حجم 1.50 مگا بایت)

/ 0 نظر / 29 بازدید