برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری مرحله شهرستان "رشته سرودپسران ابتدایی دوره او


برگزیدگان سرود ابتدایی دوره دوم 

 

1- رتبه اول:دبستان غیرانتفاعی علی اصغر(ع) 

2- رتبه دوم:دبستان شهیدنظری ودبستان ادب 

3- رتبه سوم:دبستان شهرک امام (ره)ودبستان شهیدهوشمند 

برگزیدگان سرود ابتدایی دوره اول 

1- رتبه اول :دبستان پسرانه شاهد 

2- رتبه دوم:دبستان آیت الله طالقانی  

3- رتبه سوم:دبستان شهیدکاظمی

/ 0 نظر / 25 بازدید